Ortoser

En ortose er en ortopedisk bandasje som skal erstatte, gjenopprette eller forbedre tapt funksjon i et bevegelsesorgan. Man lager en ortose alt etter hvilke kroppsdeler eller ledd den skal dekke, og hvilken funksjon den skal ha.

Funksjonene kan være:

  • Å motvirke uønsket bevegelse eller deformitet i et eller flere ledd
  • Opprettholde ønsket stilling i et ledd
  • Motvirke eller korrigere feilstillinger i ledd
  • Avlaste ledd eller bestemte kroppssegmenter
  • Hjelpe en ønsket bevegelse i et ledd

Bredt samarbeid

Blatchford Ortopedi tilpasser alle typer ortoser, til ledd i hele kroppen, for eksempel ankel, håndledd og skulder. Når man tar mål, foretas det også en funksjonsanalyse og ut ifra denne designer og tilpasser vi ortosen etter pasientens behov.

Våre ortopediingeniører og klinikere jobber i team ved rehabiliteringsavdelinger, barne- og voksenhabilitering, spesialavdelinger, idrettsklinikker og sykehusklinikker, etc. Vi er opptatt av samhandling med disse og pasientene for å komme frem til de optimale løsningene.

Mange materialer

Vi tilpasser individuelt både prefabrikkerte og egenfremstilte produkter. Materialvalget er avhengig av pasientens diagnose, aktivitetsnivå og hvilken funksjon ortosen skal ha. Den kan fremstilles i materialer som plast, karbonfiber, lær, silikon, lycra, metall, stoff osv. Våre ortopediteknikere fremstiller de fleste ortoser i våre produksjonsavdelinger.

Best mulig resultat

Blatchford Ortopedi benytter forskjellige digitale verktøy ved måltaking, fremstilling, tilpasning, evaluering og dokumentasjon av ortosens effekt. Til måltaking brukes blant annet ulike typer skannere.

Ved tilpasning av ortosene brukes for eksempel videokamera, tredemøller med analyseverktøy, trykkmålingssystem og vektor-analyser ved hjelp av video. Alt dette tas i bruk for å optimere tilpasningen og effekten av ortosene og for å få et best mulig sluttresultat.