Ortoser

Tilpasning av ortoser til alle kroppsdeler

En ortose er et hjelpemiddel eller en ortopedisk støttebandasje som skal fungere som en ytre støtte for en kroppsdel med tapt funksjon. Ortoser tilpasses etter hvilken kroppsdel eller ledd den skal dekke og hvilken funksjon den skal ha. Våre ortopediingeniører er spesialister på ortoser, og har lang erfaring med tilpasning av hjelpemidler ved funksjonstap forårsaket av for eksempel leddbåndsskader, brudd, artrose eller hjerneslag.

Kontakt oss for råd og veiledning >>

Bredt samarbeid

Blatchford Ortopedi tilpasser og lager ortoser til ledd i hele kroppen, som for eksempel fot, ankel, kne, håndledd eller skulder. På bakgrunn av mål og en funksjonsanalyse designer og tilpasser vi ortosen etter pasientens behov.

Våre ortopediingeniører og klinikere jobber i team ved rehabiliteringsavdelinger, barnehabilitering, voksenhabilitering, spesialavdelinger, idrettsklinikker, sykehusklinikker o.s.v. Vi er opptatt av samhandling mellom disse og med pasientene for å komme frem til de optimale løsningene.

Prefabrikkerte og egenproduserte ortoser

Vi tilpasser individuelt både prefabrikkerte og egenfremstilte ortoser. Materialvalget er avhengig av pasientens diagnose, aktivitetsnivå og hvilken funksjon ortosen skal ha. Den kan fremstilles i materialer som plast, karbonfiber, lær, silikon, lycra, metall, stoff osv. Våre ortopediteknikere fremstiller de fleste ortoser i våre produksjonsavdelinger.

Best mulig resultat

Blatchford Ortopedi benytter forskjellige digitale verktøy for måltaking, fremstilling, tilpasning, evaluering og dokumentasjon av ortosens effekt. Til måltaking brukes blant annet ulike typer skannere.

Ved tilpasning av en ortose brukes for eksempel videokamera, tredemølle med analyseverktøy, trykkmålingssystem og vektor-analyser ved hjelp av video. Alt dette tas i bruk for å optimere tilpasningen og effekten av ortosen og for å få et best mulig sluttresultat.

Målet med en ortose kan være:
  • Å motvirke uønsket bevegelse eller deformitet i et eller flere ledd
  • Opprettholde ønsket stilling i et ledd
  • Motvirke eller korrigere feilstillinger i ledd
  • Avlaste ledd eller bestemte kroppssegmenter
  • Hjelpe en ønsket bevegelse i et ledd

Støtte til ortopedisk hjelpemiddel – hvordan gå frem

Ortopediske hjelpemidler må rekvireres av en godkjent spesialist, og det er opp til NAV å godkjenne søknaden på bakgrunn av spesialistens begrunnelse. NAV kan støtte anskaffelse, fornyelse og vedlikehold av hjelpemiddelet.

Les mer her >>

Kontakt oss for råd og veiledning om ortoser

Finn din klinikk >>

Kontakt oss >>