Om Blatchford Ortopedi avd. Harstad

Avdelingen i Harstad var tidligere en satelittklinikk under Aktiv Ortopedi i Tromsø. 1.april 2016 ble Harstad en selvstendig avdeling med et kontor i Narvik. Det hele startet i 2003 da selskapet Aktiv Ortopedi AS ble opprettet. Klinikk i Harstad ble drevet en mann alene med bistand fra hovedkontoret i Tromsø. Arbeidsmengden økte og i begynnelsen av 2006 startet en ortopediingeniør, hvilket betød at virksomheten fikk ny kompetanse og markedsgrunnlag. Januar 2015 skjedde det en stor endring. Aktiv Ortopedi AS ble en del av Blatchford Ortopedi AS og har per dags dato 13 ansatte. Høsten 2018 flyttet vi fra Storåkeren i Kanebogen til flotte, nye lokaler i Mercurveien 39. Vi er et team bestående av ortopediingeniør, teknikere, fysioterapeut og en administrasjon som fokuserer på kundens behov og streber etter å tilby kvalitet. Avdelingen tilbyr produkter som innleggsåler, fotsenger, ortoser og proteser. Vi har også en skoavdeling med spesialsko for voksne og barn, med en fulltidsansatt fra J.A. Magnussen. 

Vi tilbyr private konsultasjoner/vurderinger til kr 580,-

Ønsker du å benytte våre ortopediske tjenester, ta kontakt for timebestilling.

OBS! Vi flyttet vårt kontor i Narvik fra Dronningensgate 42 til Dronningensgate 43.