Regelverk NAV

Hvordan få støtte til ortopediske hjelpemidler

Ortopediske hjelpemidler vil under visse forutsetninger dekkes av NAV. For å få støtte til anskaffelse, fornyelse og vedlikehold av et ortopedisk hjelpemiddel, må du ha en varig og vesentlig funksjonsforstyrrelse i støtte- og bevegelsesorganene.

Hjelpemiddelet skal være rekvirert av godkjent spesialist, som må godtgjøre at det er nødvendig og hensiktsmessig.

Følgende spesialister kan rekvirere ortopediske hjelpemidler:

  • Spesialist i ortopedisk kirurgi
  • Spesialist i revmatologi
  • Spesialist i nevrologi
  • Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering
  • Spesialist i indremedisin
  • Spesialist i pediatri
  • Sykehuslege m/ fullmakt

Et vedtak hos NAV varer i 5 – 10 år og din fastlege kan søke om å forlenge denne perioden når vedtaket går ut på dato. Under vedtaksperioden kan man hvert år søke om fornyelse. Ortopediingeniøren vurderer om det er behov for fornyelse. Både bruker og ortopediingeniøren skal signere søknaden. Vi hjelper deg med dette når du har time hos oss.

Bestill time på en av våre klinikker >>

Du kan selvfølgelig også kontakte NAV hvis det er noe du lurer på.

Du finner mer informasjon på www.nav.no