Ofte stilte spørsmål

Hvem kan få ortopediske hjelpemidler?

For å få støtte til ortopediske hjelpemidler må du ha en varig (over to år) nedsatt funksjonsevne i armer, ben eller rygg. Hjelpemiddelet må være nødvendig for å opprettholde et alminnelig funksjonsnivå, og det må være rekvirert av godkjent spesialist. En forutsetning for at du skal få stønad er at en leverandør som har rammeavtale med NAV leverer det ortopediske hjelpemiddelet.

Hva kan du søke om?

Folketrygden dekker utgifter til anskaffelse, justering og reparasjon av nødvendig protese, ortose, ortopedisk fottøy eller fotsenger.

Arm- og benproteser
En protese er en mekanisk eller teknisk innretning som skal erstatte helt eller delvis tap av legemsdel i et bevegelsesorgan. I praksis dreier det seg ofte om armproteser og benproteser. Proteser som plasseres inne i kroppen ved hjelp av kirurgi, for eksempel kunstige ledd, regnes ikke som ortopedisk hjelpemiddel i henhold til lov om folketrygd.

Ortoser
En ortose skal erstatte, gjenopprette eller bedre tapt funksjon i et støtte- eller bevegelsesorgan. Eksempler på ortoser er ortopediske korsetter og skinner som stabiliserer ledd når lammelse eller svekkelse har ført til problemer med stabilisering. Spesiallagede fotsenger regnes som ortoser.

Ortopedisk fottøy
Ortopedisk fottøy er spesiallaget slik at de skal avhjelpe funksjonsforstyrrelser i fot- og ankelregionen, for eksempel fottøy for diabetikere og revmatikere. Fottøyet kan være individuelt laget til den enkelte bruker, eller fabrikkmessig framstilt for en diagnosegruppe/brukergruppe.

Hjelpemidler til idretts- og mosjonsaktivitet
Barn og ungdom under 26 år kan få stønad til spesialprotese og ortopedisk fottøy for idretts- og mosjonaktivitet. Eldre pasienter enn 26 år kan søke om stønad ved et 10.07-10 skjema, med en påregnet egenandel til opp i mot 4000,-

Alminnelig fottøy
Du kan få støtte til to ekstra par fottøy hvert år, hvis forskjellen på høyre og venstre fot utgjør minst to hele skonummer. Det er satt en øvre grense på hvor mye du kan få per par.

Egenbetaling
Du må betale en egenandel til leverandøren for ortopedisk fottøy og fotsenger. Egenandelen inngår ikke i grunnlaget for frikort.

Øvrige ortopediske hjelpemidler dekkes fullt ut. Leverandøren sender faktura direkte til NAV for beløpet som folketrygden dekker.

Hvis behovet for ortopedisk fottøy og fotsenger skyldes en yrkesskade, kan du søke NAV om å få refundert egenandelen.

Reiseutgifter
Du får dekket nødvendige reiseutgifter til nærmeste ortopeditekniske virksomheter. Alle ortopeditekniske virksomheter innenfor helseregionen regnes som nærmeste verksted. Du får dekket billigste reisemåte med offentlig transport. Hvis helsetilstanden din gjør det nødvendig å benytte dyrere transport, kan utgifter til drosje eller liknende dekkes. Les mer om dekning av reiseutgifter.

Nyttig å vite

Når du skal ha et ortopedisk hjelpemiddel kan det være nødvendig å møte fram for prøving og tilpasning flere ganger, og det er ofte behov for assistanse fra fysioterapeuter og ergoterapeuter ved trening i bruken av hjelpemiddelet.

Dersom det oppstår behov for justering, korrigering eller reparasjon av hjelpemiddelet, må du ta kontakt med det ortopediske verkstedet. Ved akutte problemer er det vanligvis mulig å få hjelp på kort varsel.

Hvordan søker du?

Sykehuslege eller legespesialist må fylle ut søknadsskjema (NAV 10-07.10) og sende det til leverandøren av det ortopediske hjelpemidlet. Leverandøren gir tilleggsopplysninger på skjemaet og videresender det til NAV. Allmennpraktiserende leger kan ikke søke om ortopediske hjelpemidler, men de kan henvise deg videre til en spesialist.

Spesialister i ortopedisk kirurgi og fysikalsk medisin og rehabilitering, samt sykehusleger kan søke om alle typer ortopediske hjelpemidler. Spesialister i nevrologi, revmatologi, indremedisin og pediatri kan søke for ortoser og ortopedisk fottøy.

Fornyelse
NAV kan gi deg fullmakt å søke uten ny legeerklæring i en periode på fem eller ti år. Hvis NAV har fattet vedtak om å gi deg slik fullmakt, kan du søke ved å bruke skjema NAV 10-07.11. Ortopediingeniør må signere på søknadsskjemaet. Hvis tilstanden og behovet er uendret når en slik fullmaktsperiode løper ut, har fastlegen din anledning til å forlenge fullmaktsperioden til det dobbelte ved å skrive en legeerklæring om at tilstanden og behovet er uendret..

NAV Forvaltning vedtar
NAV Forvaltning avgjør om vilkårene for stønad er til stede og om søknaden kan innvilges.

Når NAV Forvaltning har fattet vedtak om stønad, kan det ortopediske hjelpemiddelet bestilles hos en leverandør (ortopediteknisk virksomhet) som har avtale med NAV.