Ortopediingeniør

Dette er egenskaper vi tror du har:

 • Du er glad i ortopedifaget, du er engasjert og nytenkende
 • Du kjenner deg igjen i våre verdier; prestasjon, integritet, innovasjon og samarbeid
 • Du liker å jobbe tverrfaglig
 • Du ønsker å jobbe både med teknologiske og tradisjonelle metoder
 • Du ser gleden av å jobbe med mennesker og bidrar til å bygge en god bedriftskultur
 • Du vil være en positiv ressurs i laget, og som hjelper kollegaene dine når det trengs
 • Du vil bidra til at Blatchford når sine mål gjennom å gi kundene en uovertruffen hjelp og service

Arbeidsoppgaver:

 • Tilpasse ortopediske hjelpemidler
 • Ta aktivt del i våre tverrfaglige team
 • Bidra til videreutvikling og innovasjon i bedriften
 • Representere Blatchford ved å besøke rekvirenter og helseinstitusjoner i – og utenfor Bergen

Faglig ansvar:

 • Sikre at kundene får tilpasset og utlevert et ortopedisk hjelpemiddel av beste standard.
 • Påse at medarbeiderne oppdateres i forhold til faglig utvikling og teknologiske nyvinninger.
 • Bidra til at Blatchford styrker sin posisjon innenfor det ortopeditekniske fagområdet
 • Ser muligheter og tar i bruk nye materialer og nye produkter hvor det er til det kundens beste
 • Forvalte rammeavtalen med NAV på en god måte og etterleve offentlige forskrifter og interne krav.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Autorisert ortopediingeniør eller kunne oppfylle kravene for å kunne søke om autorisasjon

Vi tilbyr:

 • Gode muligheter for opplæring og faglig utvikling
 • Faglig frihet
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Varierte oppgaver til det beste for kundene
 • Mulighet for hospitering nasjonalt og internasjonalt

For nærmere informasjon, kontakt:

Daglig Leder, Lars Henrik Østevold: tlf +47 48 11 21 31 / larshenrik.oestevold@blatchford.no

HR Business Partner, Nina Hovda Midbøe: tlf +47 95 20 47 37 / nina@blatchford.no

Hvordan søke denne stillingen?

 • Accepted file types: doc, docx, pdf, txt.